Oferuje

Kurs z oligofrenopedagogiki

Kurs kierowany jest dla osób, które nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. 2.Miejsce składania...

więcej »

Kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do udziału w 150- godzinnym kursie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi...

więcej »

Społeczny Inspektor Pracy

1.Społeczny Inspektor Pracy jest służbą społeczną. Pełnioną ją pracownicy, którzy nie zajmują stanowisk kierowniczych w zakładzie pracy 2.Miejsce...

więcej »

Kurs z pedagogiki leczniczej

Kwalifikacyjny kurs z zakresu pedagogiki leczniczej: Pedagogika specjalna; Pedagogika lecznicza; Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i...

więcej »

Kurs z terapii pedagogicznej

1.Kurs kierowany jest do osób nie posiadających specjalistycznych kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się...

więcej »

Szkolenie z emisji głosu

Głos to jedno z głównych narzędzi komunikacji i wyrażania emocji. Żyjac jednak w ciągłym stresie w otaczającym nas zewsząd hałasie oraz...

więcej »

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej

1.Kurs jest organizowany dla osób nie posiadających kwalifikacji do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka, ośrodki...

więcej »

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – ODN EUROPABIZ.PL specjalizuje się wspieraniem nauczycieli, pedagogów oraz pozostałej kadry oświatowej. Głównym...

więcej »

Kurs z bibliotekoznawstwa

1.Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie bibliotekoznawstwa. Kurs kierowany jest dla osób, które pracują w charakterze nauczyciela lecz...

więcej »

Kurs praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do udziału w 150- godzinnym kursie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi...

więcej »
1 2 3 4 5 6 7

Apteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj