Wspólnymi siłami - aby było bezpieczniej...

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
Prężnie działający Zespół Zadaniowy spotkał się w szerokim gronie dnia 24 czerwca aby zaplanować konkretne działania mające przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa, w czasie trwania wakacji na terenie powiatu pyrzyckiego.

Na spotkanie Zespołu Zadaniowego oprócz pyrzyckich policjantów licznie przybyli przedstawiciele służb poza policyjnych; Straży Miejskiej w Pyrzycach, Urzędu Celnego w Myśliborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Straży Leśnej, oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Urzędu Miejskiego w Lipianach, Urzędu Gminy w Bielicach jak również Urzędu Gminy w Kozielicach i Przelewicach.

W trakcie spotkania ustalono, między innymi wspólne patrole Policji i Służby Celnej pod kątem ujawnienia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, oraz sprzedaży alkoholu i papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. Mając na uwadze bezpieczeństwo na akwenach wodnych zaplanowano patrole z podmiotami poza policyjnymi takimi jak Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Państwową Strażą Rybacką w Szczecinie, Strażą Miejską w Pyrzycach i Lipianach, Strażą Gminną w Warnicy w miejscach niebezpiecznych, oraz w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli podczas letniego wypoczynku. Poruszono kwestie związaną z oznakowaniem tak zwanych dzikich kąpielisk.

Zgromadzone gremium wyraziło chęć uczestniczenia w mających odbyć się niebawem działaniach "Powiat” organizowanych przez pyrzycką policje.

Zespół Zadaniowy postawił sobie cele zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu pyrzyckiego, oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj