Sztandar Pyrzyckiej policji przekazany

Pyrzyccy policjanci mają nowego Komendanta. Z dniem 1 października 2011 roku na to stanowisko powołany został mł. insp. Piotr Ostrowski. Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odebrał akt mianowania na stanowisko i przejął Sztandar Pyrzyckiej jednostki Policji.Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. Piotr Ostrowski odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia akt mianowania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach z dniem 01 października 2011r. Z tej okazji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach na ręce nowo powołanego Komendanta Powiatowego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Starosta Pyrzycki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Pyrzyckiego, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach, Przewodnicząca VII Wydziału Karnego w Pyrzycach Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Proboszcz Parafii św. Ottona w Pyrzycach, Komendanci Powiatowi Policji w Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Gryfinie i Choszcznie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim oraz przedstawiciele policyjnych Związków Zawodowych.W trakcie swojego wystąpienia mł. insp. Piotr Ostrowski obiecał konstruktywną i partnerską współpracę z lokalnymi władzami, Sądem i Prokuraturą w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu pyrzyckiego, budowania w mieszkańcach poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości nieuchronności kary za łamanie prawa. Zapowiedział bezwzględną walkę z przestępczością, w tym działania przeciwko nietrzeźwym kierującym, środowiskom patologicznym, przemocą w rodzinie i przestępstwami najbardziej uciążliwymi społecznie.Do wielu wypowiadanych pod adresem mł. insp. Piotra Ostrowskiego życzeń osiągania samych sukcesów w służbie na powierzonym stanowisku, spełnienia się zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym, dołączają się również wszyscy policjanci, policjantki i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Autor: mł. asp. Daniel Skrzypczak /MR
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj