Standaryzacja jednostek policji i nowe logo policji – stanowisko komendy głównej policji

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
Ani złotówki nie kosztuje Policji wprowadzany aktualnie program standaryzacji Policji. Oznacza to, że także wprowadzenie nowego logo - czyli dodatkowego i drobnego elementu tej standaryzacji, nie uszczupliło policyjnego budżetu. MSW zaproponowało realny program standaryzacji polskiej Policji, przede wszystkim poprzez budowę i remont wybranych komisariatów i komend. Na realizację programu przeznaczono z budżetu państwa 1 miliard złotych i zaplanowano ją na lata 2013 – 2015. Program standaryzacji nie wiąże się z planowanymi dotychczas zakupami lub innymi inwestycjami Policji. Końcowy efekt tego programu to nowo wybudowane lub wyremontowane komendy i komisariaty, poprawa warunków obsługi obywateli i warunków służby policjantów.

Policja dużo zyska na realizacji programu, nie ponosząc przy tym nakładów pieniężnych. Cały program jest bowiem finansowany z budżetu państwa, bez angażowania policyjnych środków.

Jednym z elementów standaryzacji, niezbyt kosztownym, ale jednocześnie znacząco poprawiającym komfort obsługi obywateli, jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach Policji. Polega on, między innymi, na ujednoliceniu wizerunku tych jednostek przez wprowadzenie nowego logo, a to z kolei pozwoli obywatelom łatwiejszą identyfikację policyjnych budynków. Na koszty związane z nowym logo Policji, został przeznaczony zaledwie maleńki ułamek całej kwoty na standaryzację – około 0,002 % pełnej kwoty. W ten sposób nowe logo Policji które zostanie umieszczone na budynkach poddanych standaryzacji – tych nowo wybudowanych lub wyremontowanych, będzie bezpośrednio kojarzone z codzienną pracą Policji, przy czym nie będzie miało to wpływu na wydatki Policji. Zgodnie z zasadą, że za koszty modernizacji odpowiada budżet państwa, a nie bezpośrednio budżet Policji - to każdy element modernizacji, w tym także zmiana logo, jest finansowany przez budżet państwa.

Nowe logo nie będzie umieszczane na odznakach policyjnych ani na mundurach ani też na sprzęcie wykorzystywanym przez policjantów. Nie zobaczymy go także na dokumentach wytwarzanych w Policji, na pieczątkach itd.

Praktycznie oznacza to, że rozpoczęty długofalowy proces zmian w poddanych standaryzacji obiektach, w żaden sposób nie uszczupla policyjnego budżetu.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj