Podsumowanie pracy pyrzyckich policjantów

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
Dzisiaj, 24 stycznia w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odbyła się uroczysta odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2013 roku.

W odprawie udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Jarosław Sawicki, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu pyrzyckiego, Przewodnicząca pyrzyckiego wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Prokurator Rejonowy w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz zaproszeni goście.

W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Leszek Ciarkowski omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Omówiono też planowane działania i przedsięwzięcia na rok 2014. Najważniejsze z zadań czekających policjantów w bieżącym roku to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i z jeszcze większą determinacją zwalczanie przemocy w rodzinie.

Takie zadania postawił przed policjantami Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Insp. Jarosław Sawicki pozytywnie ocenił całokształt osiągniętych przez pyrzyckich policjantów efektów pracy w 2013 r. Wskazał równocześnie obszary wymagające od policjantów jeszcze intensywniejszej pracy. Komendant zwrócił między innymi uwagę, jak ważna w zwalczaniu przestępczości jest praca u podstaw, czyli profilaktyka wśród niemal wszystkich grup wiekowych. Zarówno wśród najmłodszych dzieci w przedszkolach i szkłach podstawowych, jak i wśród osób starszych. Odpowiednie treści z którymi policjanci docierają do mieszkańców skutecznie chronią ich przed staniem się pokrzywdzonym przestępstwem.

W swoich przemówieniach Starostw Pyrzycki, Burmistrz Lipian oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pozytywnie oceniali starania pyrzyckich policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach z władzami samorządowymi i służbami poza policyjnymi, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, pełną sukcesów współpracę w zakresie bezpieczeństwa.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj