Podsumowanie pracy policjantów w 2012r

Spadek przestępczości, wzrost wykrywalności przestępstw mający bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego, to największe osiągnięcia pyrzyckich policjantów w 2013 roku. Wczoraj ich pracę w roku 2012 ocenił Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinsp. Wojciech Olbryś.

W uroczystej odprawie podsumowującej rok pracy funkcjonariuszy i pracowników pyrzyckiej jednostki, obok Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Piotr Ostrowski, Starosta Pyrzycki, Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Przewodnicząca pyrzyckiego wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Prokurator Rejonowy w Pyrzycach, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu pyrzyckiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz sami zainteresowani czyli policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Piotr Ostrowski omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Z danych przedstawionych przez Komendanta wynika, że rok 2012 to przede wszystkim znaczny spadek przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności popełnianych przestępstw.

Komendant omówił też planowane działania i przedsięwzięcia na rok 2013, których celem będzie w maksymalnym stopniu ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Właśnie to ostatnie, jak podkreślił Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryś, jest głównym wykładnikiem w ocenie efektywności pracy policjantów. Analizując osiągnięte przez pyrzyckich funkcjonariuszy wyniki pracy za 2012 rok warto jest podkreślić, że plasują one Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach w ścisłej czołówce jednostek garnizonu zachodniopomorskiego.

W swoim przemówieniu Starosta Pyrzycki zwrócił uwagę na fakt ciągle zwiększającego się poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego oraz zaufania, jakim mieszkańcy darzą tutejszą Policję. Starosta pozytywnie ocenił starania pyrzyckich policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach z władzami samorządowymi. Wyraził też nadzieję na dalszą, efektywną współpracę w codziennej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie pyrzyckim.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj