Planujemy zadania na zimę

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
W ubiegłym tygodniu z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zorganizowane zostało spotkanie Zespołu Zadaniowego służb policyjnych, poza policyjnych oraz przedstawicieli lokalnych samorządów. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Leszek Ciarkowski. Celem spotkania było zaplanowanie i skoordynowanie wspólnych zadań do zrealizowania w trakcie okresu zimowego.

Oprócz policjantów, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Urzędów Gmin powiatu pyrzyckiego, funkcjonariusze Straży Gminnych w Pyrzycach, Lipianach i Warnicach, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Granicznej, Służby Celnej i Straży Ochrony Kolei. Podstawowym zadaniem każdej z wymienionych służb jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

A zakres tych zadań jest bardzo szeroki. Począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowego, podniesienie bezpieczeństwa na terenach leśnych - szczególnie w kwestii kradzieży i nielegalnych wycinek drzew, bezpieczeństwa na zamarzniętych zimą akwenach wodnych, poprzez bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych organizowanych na terenie powiatu pyrzyckiego, na zabezpieczeniu zimowego bytu osobom bezdomnym kończąc. Zaplanowano wspólne działania Policji oraz Straży Gminnych i Straży Pożarnej w rejonach zabudowanych, w obiektach użyteczności publicznej, świetlicach i halach pod kątem między innymi instalacji grzewczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie również wdrożona współpraca leśniczych w zakresie kontroli drzewostanów, terenów niezabudowanych. Omówiono również zasady postępowania i procedury postępowania w przypadkach kontaktu z dzikimi lub bezpańskimi zwierzętami na terenie powiatu pyrzyckiego.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na zagrożenia jakich należy się spodziewać w czasie ferii zimowych. Zadania jakie postawili sobie przedstawiciele służb i instytucji to między innymi:

  • konieczność inspirowania spotkań z młodzieżą, których tematem będą zagadnienia prewencji kryminalnej i bezpiecznych zachowań.

  • zagrożenia w miejscu zamieszkania, które mogą dotyczyć dzieci pozostawionych bez nadzoru

  • niebezpieczeństwo zaczadzenia tlenkiem węgla w przypadkach wadliwej instalacji grzewczej,

  • ryzyko pożaru przy używaniu niesprawnych urządzeń grzewczych,

  • zagrożenia związane z wędkowaniem na zamarzniętych zbiornikach wodnych,

  • kontrole rejonów zamarzniętych zbiorników wodnych pod kątem nieletnich pozostających bez opieki


Analizując szczegółowo powyższe zagadnienia każdy z przedstawicieli przedstawił propozycje rozwiązań, zwłaszcza przy udziale innych podmiotów w ramach łączonych patroli. Wypracowano również kierunki działania i komunikacji pomiędzy służbami i przedstawicielami administracji samorządowej.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj