O bezpieczeństwie imprez masowych

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się spotkanie pyrzyckich policjantów z przedstawicielami władz samorządowych i klubów sportowych. Celem spotkania była między innymi analiza dotychczasowej współpracy przy organizacji i zabezpieczaniu imprez masowych i meczy piłki nożnej w naszym powiecie, oraz jej efekty.

Choć nacisk kładziony na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie trwania różnego rodzaju imprez od dawna jest bardzo duży, to co jakiś czas możemy dowiedzieć się z mediów o kolejnej awanturze bądź wypadku w trakcie lub po zakończeniu imprezy sportowej. Przykładem niech będą ostatnie wydarzenia jakie rozegrały się w Szczecinie po meczu Pogoni z warszawską Legią, a z naszego podwórka wydarzenia jakie rozegrały się w trakcie Zlotu Pojazdów Militarnych w Lipianach, gdzie nietrzeźwy kierujący potrącił samochodem dwie młode kobiety, którym na szczęście nic poważnego się nie stało.

W poniedziałek 29 lipca w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się spotkanie poświęcone właśnie tej tematyce. Wzięli w nim udział Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach podinsp. Grzegorz Śrek, przedstawiciele klubów sportowych, samorządów lokalnych oraz organizatorów imprez. Niestety nie wszyscy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w spotkaniu. Skorzystali z niego przedstawiciele jedynie dwóch klubów sportowych. To właśnie spotkania piłkarskie odbywają się najczęściej, i w ich trakcie dochodzi czasem do awantur pomiędzy kibicami potykających się drużyn.

W trakcie spotkania przedstawiciel KPP w Pyrzycach zapoznał obecnych z analizą stanu bezpieczeństwa imprez masowych i rozgrywek piłki nożnej w latach 2011 – 2013. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność informowania policjantów o przewidywanych zakłóceniach porządku w trakcie meczy piłkarskich. Często takie zamiary są wcześniej znane nawet kibicom lub działaczom miejscowych drużyn, jednak nikt o tym Policji nie informuje. Mając wystarczającą wiedzę w tym zakresie takim wydarzeniom można zapobiec.

Cała spotkanie toczyło się wokół aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. To na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące organizacji samej imprezy, jej klasyfikacji jak i zapewnienia odpowiednich sił i środków w celu jej zabezpieczenia. Niezmiernie ważne jest, aby osoby podejmujące się organizacji imprezy masowej znały z punktu widzenia prawa warunki niezbędne do spełnienia, aby impreza lub mecz piłki nożnej mogły się odbyć.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj