Nowy zastępca komendanta pyrzyckiej policji

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki z dniem dzisiejszym, tj. 15 listopada 2013 roku powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach nadkom. Krzysztofa Dębińskiego. Zmienił on na tym stanowisku podinsp. Grzegorza Śrek, który przeniesiony został na równorzędne stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu.

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach


Dzisiaj o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu, insp. Bogusławy Bonter – Mazek, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach bryg. Jacka Marchlewicza, policjantów i pracowników pyrzyckiej jednostki Policji oraz władz samorządowych Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Leszek Ciarkowski podziękował za wzorową dotychczasową współpracę podinsp. Grzegorzowi Śrek, oraz przedstawił swojego nowego Zastępcę, nadkom. Krzysztofa Dębińskiego.

W trakcie uroczystości z ust zarówno Komendantów Powiatowych Policji jak i zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem obu Zastępców. W swoim przemówieniu podinsp. Grzegorz Śrek z niekrytym wzruszeniem podziękował przede wszystkim policjantom i pracownikom policji za dwa lata wspólnej służby, oraz za wzorową współpracę przedstawicielom lokalnych samorządów.

Nadkom. Krzysztof Dębiński służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, ukończył też studia w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Przez ostatnie 6 lat do chwili obecnej był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu. Od dziś to samo stanowisko zajmował będzie w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj