„Moja pierwsza edukacja prawna” czyli odpowiedzialność prawna nieletnich

Przedstawicielka z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach podczas gościnnej wizyty w Szkole Podstawowej w Kłodzinie przeprowadziła zajęcia na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Przedstawicielka pyrzyckiej komendy zajmująca się działaniami profilaktycznymi wśród dzieci odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. Szkoła ta bierze udział w programie Bezpieczna Szkoła, którego autorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Prelekcja z uczniami klasy V i VI była ich pierwszą edukacją prawną. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia. W trakcie pogadanki wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, co to jest czyn zabroniony oraz jakie są konsekwencje popełnienia czynu karalnego. Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane.Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj