„Moja bezpieczna droga do szkoły” – nagrody rozdane

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
W czwartek 3 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i upominków za konkurs plastyczny pt. "Moja bezpieczna droga do szkoły”, który został ogłoszony w styczniu br przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Pyrzycach dla dzieci z klas I szkół podstawowych z terenu powiatu pyrzyckiego.

Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci na poziomie szkoły podstawowej w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz wzbudzenie wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Intencją było utrwalenie zdobytych wiadomości podczas festynu pn. "…aby było bezpieczniej”, który odbył się 25 września 2013 r. w Pyrzycach z udziałem uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu pyrzyckiego oraz zajęć szkolnych w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły.

Komisja konkursowa oceniła 72 prace plastyczne zgłoszone przez 11 szkół, biorąc pod uwagę wartości artystyczne prac, inwencje twórczą autorów oraz oryginalności i atrakcyjności prac.

Nagrodzone zostały prace wykonane przez następujących uczniów:

Kinga Kosno – SP w Mielęcinie
Dominik Gusta – SP w Żabowie
Alicja Wojnarowska – SP w Brzesku

wyróżnione zostały prace uczniów:
- Natalia Sarnat – SP w Okunicy
- Kamila Zielińska – ZS w Lipianach
- Damian Worytko – SP w Kłodzinie
- Aleksandra Kołoszycz – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach
- Antoni Szymula– ZS w Kozielicach
- Kacper Grab – SP w Mielęcinie
- Daria Dwornik – Publiczna SP w Żukowie
- Alex Lorenc – SP w Starym Przylepie
- Natalia Jaremczuk – SP w Warnicach
- Patrycja Łatka – SP w Żabowie

Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj