GMO - co to jest?

Ostatnimi czasy w mediach pojawia się problem żywności pochodzącej z upraw i hodowli GMO. Dzieję się tak dlatego, że już 7 krajów UE wprowadziło całkowity zakaz genetycznie modyfikowanych upraw, a firmy, które na GMO zarabiają tracą kolejne regiony z, których mogły by czerpać zyski.

Czym jest GMO? [1]


Organizmy modyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. Genetically Modified Organisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.
Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.
Pierwsze GMO zostało stworzone w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu. W 1994 roku do sprzedaży na terenie USA dopuszczono pomidory Flavr Savr, w których zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora.
Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy

  • zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie

  • do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów

  • wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)Lista krajów z zakazem dla GMO [2]


Mapa krajów z zakazami GMO


Kto zarabia na GMO [3]


Największym potentatem w branży GMO jest międzynarodowy koncern biotechnologiczny, Monsanto Company (polski oddział: Monsanto Polska Sp. z o.o.), który kontroluje 90% upraw GMO [4]. Zarabia on nie tylko na modyfikacji roślin ale także na sprzedaży herbicydu Roundup.

Modyfikacje, ze względu na jej skutek, można podzielić na dwie grupy:
1) uodpornienie rośliny na niektóre szkodniki, poprzez produkcje herbicydu przez samą roślinę,
2) uodpornienie rośliny na herbicyd Roundup.

Pierwszy typ modyfikacji jest najczęściej podawany przez zwolenników GMO, jako sposób na zmniejszenie zużycia toksycznych herbicydów. Fakt jest taki, że 75% wszystkich modyfikacji w roślinach uprawnych to typ 2, czyli odporność na Roundup[5].

Zatem Monsanto zarabia zarówno na sprzedaży nasion GM jak i herbicydzie do polewania roślin. Użycie herbicydu innej firmy jest niezgodne z umową, którą trzeba podpisać przy zakupie nasion GM Monsanto.

Patent


Wszystkie nasiona wyprodukowane przez firmę Monsato są opatentowane, a rolnik nie jest ich właścicielem a tylko dzierżawcą. Zatem jeżeli na jego polu wyrośnie roślina GM, w wyniku pozostawienia lub rozsiania nasion ze zbiorów, to ów rolnik musi opłacić patent. Tak więc zysk firmy Monsato jest coroczny.

W Polsce patent nr PL 199928 B1 na kukurydzę NK603 Roundup Ready.Źródło:
[1] Wikipedia
[2] European Conference on GMO-free Regions
[3] Kto zarabia na żywności GMO
[4] Cleveland Greenpeace Natural News
[5] Ho M.W, Lim Li Ching et al. 2003, A Case for a GM Free Sustainable World. Independent Science Panel Institute of Science in Society, Printed by Jutaprint 11600 Penang, Malaysia: 136.

Autor: SD
Źródło:

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj