Debata społeczna w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przemocy w rodzinie

Wczoraj w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyła się debata społeczna. W spotkaniu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach insp. Leszek Ciarkowski,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Krzysztof Dębiński, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Szczecin mł. insp. Arkadiusz Popiół, Komendant Komisariatu Policji w Lipianach asp. szt Tomasz Franiak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Pyrzyce kom. Artur Grenda, funkcjonariusze KP Lipiany, samorządowcy oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i gminy Lipiany. Debatę w Lipianach otworzył Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach insp. Leszek Ciarkowski.

Pierwszy blok tematyczny tego spotkania rozpoczął się od omówienia tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kom. Artur Grenda Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Pyrzyce przedstawił prezentacje multimedialna, w której omawiał między innymi zagadnienia zawiązane z ilością wypadków, kolizji i ich głównych przyczyn. Naczelnik WP i RD przedstawił uczestnikom debaty jak zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów szczególnie w okresie jesienno – zimowym.

Kolejnym blokiem tematycznym omawianym podczas debaty było zjawisko Przemocy w rodzinie na teranie gminy Lipiany. Zagadnienia związane z tą problematyką omówił Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Lipianach mł. asp. Piotr Malanowski. Przedstawił między innymi zestawienie danych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” oraz możliwości prawnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Gdzie mogą szukać pomocy i w jakiej formie jest ona udzielana w przypadku przemocy. Przedstawił zebranym, że procedurę dotyczącą przemocy w rodzinie mogą wdrożyć również pracownicy oświaty, służby zdrowia czy opieki społecznej a nie tylko policja. Temat przemocy w rodzinie jest tematem ważnym, ale zarówno drażliwym i wstydliwym dla osób dotkniętych tym właśnie zjawiskiem. Po prezentacji podjęta została ożywiona dyskusja, że nie należy pozostawać obojętnym wobec przemocy, szczególnie kiedy krzywdzone są dzieci. Uczestnicy debaty wyrazili zdanie, że niejednokrotnie postronne osoby nawet jeśli mają wiedzę na temat przemocy nie informują o tym instytucji z uwagi, iż nie chcą się mieszać i nie chcą świadczyć ze względu na późniejsze nieprzyjemności. 

W ramach debaty społecznej uczestnicy poddawali dyskusji problemy dotyczące bezpieczeństwa w ich mieście. Mieszkańcy dyskutowali intensywnie m.in. o stanie dróg, problemie parkowania w ich mieście a także o zwiększeniu nadzoru policji w niektórych miejscowościach gminy Lipiany. Podczas wspólnej aktywnej dyskusji mogliśmy poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debata pozwoliła na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach oraz na opracowanie metod działania zmierzających do poprawy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lipiany.

Niejednokrotnie podczas debaty zabierał głos Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki, który przekonywał mieszkańców Lipian, iż na poprawę bezpieczeństwa mają wpływ oni sami. Zarówno w przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. eliminowania nietrzeźwych kierujących jak i zjawisku przemocy aby nie pozostawali obojętni i nie dawali społecznego przyzwolenia na takie zachowania. Komendant zachęcał aby zwracali uwagę na ważne problemy, mające miejsce w ich społeczności, że pomimo informacji przekazanej policji mogą pozostać anonimowi. Wszyscy uczestnicy na koniec wypełnili anonimowe ankiety mające na celu ocenę poczucia ich bezpieczeństwa.Autor: Policja Pyrzyce
Źródło: Komenda Policji w Pyrzycach

KomentarzeApteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj